Se alla

M-L-KD budgetförlag 2023

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna presenterar gemensam budget vid kommunfullmäktige 8 juni 2023

Måndag 30 maj 2022

Vår budget innebär

3 miljoner till skolan för att öka elevers läs- och skrivförmåga genom mer tryckta läromedel, speciallärare och förväntansdokument.

5 miljoner kronom i särskild lönesatsning för all omsorgspersonal. 500 kr mer per månad = 6000 kr mer i årslön = en nödvändig uppgradering av omsorgsyrket.

Under hela mandatperioden har Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna hållit fast vid de fyra långsiktiga inriktningarna tryggt, hållbart, attraktivt och ökat fokus på jobb och självförsörjning.