Se alla

Miljöforum

Motion från Liberalerna blir verklighet

Onsdag 15 september 2021

Nu införs Miljöforum.

Liberalerna föreslog i en motion till kommunfullmäktige att man skulle inrätta ett Miljöråd i Stenungsund.
Det kommer bli möjlighet för alla att delta i diskussioner och lära sig mer om hur vi tillsammans kan göra Stenungsund ett hållbart samhälle.
Förslaget i korthet:
  • Att det inrättas ett Miljöforum i Stenungsund med organisation som liknar ”hållbart liv”. Det första tillfället ska anordnas hösten 2022.Håll utkik på kommunens hemsida!
  • Att tillgängliggöra Miljöforum i Stenungsund via digitala plattformar och sociala media.
  • Att ansvariga ska vara kommunstyrelsens presidium.
Syftet med Miljöforum i Stenungsund är att genom dialog och samverkan driva det gemensamma miljö- och hållbarhetsarbetet framåt och ge tillfälle till kommunikation mellan olika aktörer. En tänkt frekvens är två forum om året med miljömålen inom Agenda 2030 som tema.
Ärendet behandlades i kommunstyrelsen den 20 september 2021 och i kommunfullmäktige den 7 oktober. 2021