Vi samlas vid platsen för nya resecentrum i egna bilar (familjevis), och ser på aktuella infrastruktursatsningar. Vi åker till några aktuella platser och är utomhus hela tiden på avstånd från varandra. Vi börjar med Bohusbanan och sedan motorvägsavfarterna.

Vår riksdagsledamot Helena Gellerman medverkar och är intresserade av våra lokala prioriteringar.

Kontakta Liberalerna Stenungsund för mer information. stenungsund@liberalerna.se

Plats för resecentrum