Politik i praktiken. Följ med oss ut och se på planerade utvecklingsprojekt i Stenungsund.
Vi startar 2019 med en serie träffar där vi ser närmare på några utvecklingsprojekt i kommunen. Introduktion en torsdagkväll på kommunhuset, sedan träffas vi vid platsen kl. 10 på lördagar.

Hur är det tänkt och hur vill vi det ska bli?

  1. Samhällsbyggnad – introduktion, hur det fungerar: Kommunhuset Stenungsund 17/1, kl. 18.00
  2. Hasselhöjden, 26/1
  3. Färskvattenförsörjning, samling vid Ekenässkolan 2/2 kl. 10
  4. Hallerna centrum, samling vid ingången till Hallerna skola, 9/2 kl. 10
  5. Bebyggelseutveckling i perspektiv, kommunhuset 20/2 kl. 18.00
  6. Centrum, bebyggelseutveckling och resecentrum, samling kommunhuset 23/2 kl. 10
  7. Stenungsund Arena, samling utanför Boost 2/3 kl. 10

Arrangeras som studiecirkel i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. För mer information kontakta Liberalerna Stenungsund. Anmälan vid första tillfället, till Liberalerna Stenungsund, eller till SV Väst. vast@sv.se