Se alla

Hitta person

Mandatperioden 2022-26

Kommunfullmäktige:
Lisbeth Svensson (L)
Göder Bergermo (L)

Ingemar Hadartz (L) ersättare
Lennart Svensson (L) ersättare

Kommunstyrelsen:
Lisbeth Svensson (L)

Lisbeth Svensson (L), vice ordförande Välfärdsutskottet

Lisbeth Svensson (L), ersättare Personal- och ekonomiutskottet

Demokratiberedningen:
Ingemar Hadartz (L) (adj)

Arvodesberedningen:
Ingemar Hadartz (L), vice ordförande

Beredningen miljö och fysisk planering:
Lennart Svensson (L)

Beredningen hållbart liv
Erik Söderberg (L)

Styrelsen för Stenungsundshem AB:
Lennart Svensson (L) vice ordförande

Storgöteborgs räddningstjänstförbund, förbundsfullmäktige
Göder Bergermo (L) ersättare