Om Göder

Göders uppdrag

  • Kommunfullmäktige Stenungsund
  • Kommunstyrelsen (2019-22)
  • Kommunstyrelsen, allmänna utskottet (2019-22)
  • Demokratiberedningen (2019-22)
  • Räddningstjänstförbundet (2019-22)

Jag är byggnadsingenjör med egen verksamhet inom Göteborgsregionen. Gift och har två vuxna barn, bosatt i Stenungsunds centrum.

Göder har haft en lång rad politiska uppdrag sedan lång tid tillbaka. Under förra mandatperioden som ordförande i Samhällsbyggnadsutskottet. Allmänna utskottet handlägger samhällsbyggnadsfrågor i den nya politiska organsationen som gäller från 2019.