Om Lisbeth

Lisbeths uppdrag

  • Kommunfullmäktige Stenungsund, gruppledare Liberalerna
  • Ledamot i kommunstyrelsen i Stenungsund
  • Ledamot förbundsstyrelsen Liberalerna Västsverige
  • Ombud i Liberalernas partiråd
  • Ordförande i Lokalföreningen Liberalerna Stenungsund
  • Ledamot i Beredningen Personal- och ekonomi (2019-22)
  • Vice ordförande i Välfärdsutskottet

Jag lång erfarenhet från min karriär i kemiindustrin och arbete med digitalisering av införande av kemikalielagstiftning i ett globalt företag. Mitt samhällsintresse och insikt om vikten av miljömässigt hållbara och ekonomiskt vettiga lösningar är min drivkraft. Att vara en ingenjör som gör skillnad och medverkar till att mitt företag når topplacering som ledande hållbart företag inom sin bransch är väldigt roligt.

Jag en engagerad liberal ledare på lokal- och länsnivå sedan många år och har förtroendeuppdrag som fritidspolitiker. Lisbeth är civilingenjör i kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola och arbetar i Stenungsund med internationell kemikalielagstiftning och IT-projekt.

Lisbeth är född 1958 och är uppvuxen i Partille. Hon är gift och har vuxna barn.