Se alla

En tydlig fritidspolitik i Stenungsund!

Motion till kommunfullmäktige

Måndag 30 maj 2022

Liberalerna lämnar in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att utveckla en fritidspolitisk plan.  Vi behöver ha en vision för hur verksamheten kan utvecklas framåt i tiden. Vi vill ha en ambitiös framtidsvision för Stenungsund!

Planen ska skapa bästa möjliga förutsättningar för en aktiv och hälsofrämjande fritid i Stenungsund. Den bör beskriva den långsiktiga försörjningen av anläggningar och lokaler, och hur man ska arbeta med lokaler i den årliga budgetprocessen. Planen bör beskriva inriktningen för hur man samverkar med föreningar och andra aktörer som t ex tävlings- och evenemangsarrangörer.

Den ska också beskriva hur man vill utveckla möjligheter, aktiviteter och gemenskap för Barn och Unga, och för Vuxna och Äldre. Hur kan kommunen långsiktigt och hållbart utveckla vandringsleder, grönområden för lek och välbefinnande, badplatser och mötesplatser.