Se alla

Äldreomsorg

Valfrihet och kvalitet när du behöver omsorg!

Det ska vara tryggt att åldras i vår kommun. Äldre som känner sig otrygga ska kunna flytta till ett trygghetsboende eller till ett särskilt boende om behovet finns.

När du behöver omsorg ska du kunna lita på att dina behov snabbt och säkert utreds så du får den hjälp du har rätt till. Vi vill ge fler möjlighet att flytta till en seniorlägenhet eller trygghetsboende.

Om man behöver hemtjänst ska man få välja vem som ska utföra den. Vi vill utöka valfriheten både i det egna boende och vi ställer höga krav på kommunens vård- och omsorgstjänster.

Vi vill:

  • ha högt ställda kvalitetskrav på de som driver äldreomsorgsboenden.
  • börja planeringen av nästa äldreboende snarast.
  • utveckla användning av välfärdsteknologi. Man ska själv kunna välja om man vill använda den.
  • skapa fler möjligheter till sociala kontakter och förebygga ofrivillig ensamhet bland vuxna och äldre.