Frihet

Frihet är viktigt för Liberalerna. Alla människor ska få bestämma över sig själva.
Men det är inte samma sak som att alla får göra som de vill. Alla måste följa samma regler.
Några av reglerna är:
Yttrandefrihet: Alla ska få säga och skriva det de vill.
Skolplikt: Alla ska gå i skolan.
Samarbete: Alla ska jobba och betala skatt så att vi har råd med till exempel skolor och sjukhus

Skolan

Liberalerna tycker inte att skolan i Sverige fungerar bra.

Så här tycker Liberalerna att det ska vara i skolan:

Lärarna ska hjälpa eleverna mer i skolan.

Det ska vara lugnt i klassrummen.

Det ska inte vara för många elever i klassrummen.

Lärarna ska få mer i lön.

Lärarna ska kunna få bättre och bättre jobb inom skolan.

Lärarnas utbildning ska bli bättre.

Det här vill vi också göra

Vi vill bygga fler och bättre skolor eftersom fler har flyttat hit till Stenungsund

Alla nya skolor ska bli anpassade för funktionshindrade.

Integration

Integration betyder att de som kommer till Sverige ska kunna vara med i samhället.

Det här tycker Liberalerna att man ska göra för invandrarna:

Ge invandrare chans att lära sig svenska. Invandrare ska få lära sig svenska samtidigt som de jobbar eller tar hand om sina barn.

Invandrarnas barn ska få gå i förskola och lära sig svenska. De ska få gå på förskolan även om föräldrarna inte jobbar.

Ge invandrare chans att jobba. Det ska finnas inträdesjobb – enkla jobb med lite lägre lön.

Visa att Sverige är ett jämställt land. I ett jämställt land har män och kvinnor rätt att göra samma saker.

 

Idrott och Motion

Alla skolor i Stenungsund har inte en bra idrottshall. Liberalerna tycker kommunen ska bygga fler bra idrottshallar.

De gamla idrottssalarna vid Stenungskolan är mycket dåliga. Vi vill riva dem och bygga en ny idrottshall i centrum.

I framtiden vill vi bygga en idrottshall till vid Stenungsund Arena. Den ska ha plats för publik och kunna användas på flera olika sätt.

Alla nya hallar ska bli anpassade för funktionshindrade.

Kulturskola
Det finns en kö till kulturskolan i Stenungsund.

Vi vill att fler barn ska få lära sig spela musikinstrument, vara med i teater eller sång om man vill.

Arbete

Det ska löna sig att driva företag, jobba eller gå i skolan.

Vi vill att skolan och arbetsplatserna samarbetar mer.

Fler ungdomar som går i gymnasiet ska få praktisera på arbetsplatser.

Miljö

Vi vill rädda haven och naturen från miljöförstöring.

Vi vill göra det enkelt för de som bor i Stenungsund att minska utsläpp som påverkar klimatet. Om klimatet ändras kan det börja regna och storma mer så människor och hus skadas.

Vi vill bygga en ny central för insamling av avfall så fler får nära dit från sitt hem. Då tror vi att fler kommer lämna sådant skräp som inte hämtas vid bostaden.

Vi vill bygga en ny buss- och tågstation i centrum. Om fler åker buss eller tåg istället för egen bil blir det mindre utsläpp och mindre miljöförstöring.

Äldre

Man ska få bestämma mycket själv hur man vill ha det när man blir äldre.

Äldre som behöver mycket hjälp eller känner sig otrygga ska kunna få flytta till en bostad där man får hjälp.

Man ska kunna få hjälp i hemmet med mat och vård när man inte klarar det själv.

Funktionshindrade

Liberalerna tycker att människor som har funktionshinder – till exempel sitter i rullstol eller inte kan se – har rätt till hjälp.

Barn med funktionshinder ska få bättre stöd i skolan.

Liberalerna kämpar för att behålla rätten till personlig assistent för vissa funktionshindrade.

Vi vill bygga bostäder för personer som behöver hjälp och stöd på fler platser i kommunen. Väntetiden att få en lägenhet ska bli kortare.

Vi vill att det ska finnas fler olika dagliga verksamheter så det blir större valfrihet.

Bostäder
Det finns för få lägenheter och bostäder i Stenungsund så det har blivit en kö. Det har också blivit fler äldre människor i kommunen.

Kommunen planerar var man får bygga bostäder och hur stora de får vara.

Vi vill att bostadsföretag ska bygga olika typer och storlekar på bostäder som passar för alla.

Du ska kunna hyra eller köpa en lägenhet som passar dig bra i Stenungsund.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.