Se alla

Samhällsbyggnad och bostäder

Ett hållbart och tryggt Stenungsund!

Husdrömmar och bostäder för olika behov.

Fler bostäder behövs i Stenungsund för att ge möjlighet för alla att ha en bostad som man trivs med och kunna leva det liv man drömmer om.

Vi vill planera och göra det möjligt att bygga både flerfamiljshus och småhus i Stenungsund. Du ska kunna hitta en bostad som passar dig.

Vi vill bygga ett hållbart samhälle som klarar framtidens behov och klimatutmaningar.
Vårt nya centrum med bostäder, verksamheter, vägar och resecentrum ska bli spännande, modernt och kännas tryggt.

Vi vill att:

  • det byggs fler nya bostäder för olika behov.
  • att det ska finnas småhustomter för självbyggare med husdrömmar
  • alla nya lägenheter och bostäder ska erbjudas in egen parkeringsplats.
  • ha en attraktiv småbåtshamn i centrum med god service i extern drift.
  • planera för högre vattenstånd och lösa på översvämningsproblemen.
  • förbättra tillgängligheten för funktionshindrade. Det ska finnas säkra gångstråk med tydliga markeringar. Med fjärrvärme i gångvägar kan  risk för fallskador vintertid minskas.
  • att cykelvägarna ska hänga ihop och bli trafiksäkra. Cykelplanen ska genomföras successivt.
  • att våra järnvägsövergångar blir säkra med planskilda korsningar.