Vår politik

  • Fler ska ha egen försörjning! Mer samverkan mellan kommunen, arbetsförmedlingen och näringslivet i lokala jobbspår för de som står långt från arbetsmarknaden.
  • Förhindra att bostadsområden utvecklas negativt och blir otrygga. Satsa på brottsförebyggande åtgärder, som belysning och inbrottsskydd.
  • Motverka segregerade områden, och se till att bostadsformer blandas. Fler ska kunna äga sin bostad. Bygg t ex bostadsrätter på Hasselhöjden.
  • Vuxenutbildning med språkstöd ska fortsätta.
  • Vi vill att civilsamhället och föreningarna ges stöd för integrationsaktiviteter.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.