Se alla

Skolan

Alla barn ska få chansen att utvecklas och kunna nå sina drömmar.

Målet är att alla elever ska nå minst godkänt resultat på nationella prov och bli behöriga för gymnasium.

Förbättra studieron: Bort med otrygghet och mobbning i skolan.

Fler egna skolböcker! Satsning på skolbiblioteken.

Vi vill höja ambitionen i våra grundskolor och förbättra kunskapsresultaten! Ett viktigt mål är att alla elever ska nå minst godkänt resultat på nationella prov och bli behöriga för gymnasium.

Våra lärare ska vara behöriga och ha konkurrenskraftiga löner och god arbetsmiljö.

  • att alla elever i grund- och gymnasieskolan ska få tillgång till läromedel av hög kvalitet. Fler egna böcker!
  • läsfrämjande åtgärder och samarbete mellan biblioteken.
  • förbättra undervisningskvaliteten – öka andel behöriga lärare och erbjud våra lärare kompentsutveckling
  • att lärarna ska få koncentrera sig på sin pedagogiska uppgift. Lärarassistenter kan avlasta lärarna.
  • höja studieron i klassrumment och få ökad trivsel och trygghet i skolan. Skolan ska göra aktiva åtgärder mot alla kränkningar. Kommunikationen med vårdnadshavare ska utvecklas, t ex förväntansdokument.
  • att särskilda insatser görs tidigt för de elever som kommer efter under de första skolåren. Elevhälsan ska kopplas in tidigt för utredning. Det ska finnas möjlighet till resurskola och specialpedagoger vid behov.
  • Lokalkrav: arbeta långsiktigt med planering av skollokaler. Lokalkrav ska gälla för alla skollokaler, med t ex arbetsrum för lärarnas planering och mindre grupprum.