Vår politik

  • Öka insamlingen av plast i Stenungsund. Ingen plast ska hamna i havet.
  • Liberalerna vill att solpaneler på villatak inte ska behöva bygglov.
  • Liberalerna vill minska utsläpp till havet genom att bygga ut vatten- och avloppsnätet
  • Liberalerna vill minska användningen av fossila bränslen genom utbyggnad av fjärrvärmenätet i Stora Höga
  • Ny Återvinningscentral i Stora Höga, så fler får nära att lämna avfall som inte hämtas vid bostaden.
  • Inför handlingsplaner för grönstruktur, park- och kulturmark, samt bäckar- och åar.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.