Vår politik

  • Tätare stadskärna, med fler bostäder, handel och verksamheter.
  • Planering för att klara högre vattenstånd och lösning på översvämningsproblem.
  • Förbättrad tillgänglighet för funktionshindrade. Säkra gångstråk med tydliga markeringar. Fjärrvärme värmda gångvägar minskar risk för fallskador vintertid.
  • Attraktiv småbåtshamn med god service i extern drift.
  • Nytt modernt resecentrum på gång- och cykelavstånd från flera bostadsområden.
  • Cykelvägar som hänger ihop med bättre trafiksäkerhet.
  • Bussar tar dig till resecentrum och du kan byta till tåg eller snabba bussar till andra orter. Punktligheten blir bättre med separata filer för bussar.
  • Säkerheten måste bli bättre vid järnvägsövergångar och fler planskilda korsningar.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.